1_1013_85
שלהבות אביטל232
שלהבות גדרה338
שלהבות חיפה20
שלהבות נתניה112
שלהבות רישון60
שלהבות גת38